Banner Images

אודות הפעילות שלנו

במשך לא יותר מ-15 דקות ביום, תוכלו ליצור שינוי משמעותי באופן שבו אנשים צעירים חושבים, מרגישים ופועלים. הפעילויות בערכה הזו מבוססות על למידה חברתית ורגשית (SEL), ומתייחסות לכישורים שאנשים צעירים זקוקים להם כדי לזהות ולנהל רגשות, לפתח דאגה ואכפתיות לאחרים, לקבל החלטות אחראיות, ולטפל במצבים מאתגרים באופן קונסטרוקטיבי ומוסרי. כדאי לכם לבדוק את 5 הפעילויות האלו, כי ילדים שהוענקה להם ההזדמנות לטפח כישורים אלה זוכים להצלחה אקדמית, בונים מערכות יחסים בריאות, ומנהלים חיים מאושרים יותר בעלי משמעות רבה יותר.

מקרא הפעילות

תוצאות הלמידה

באילו יכולות חברתיות ורגשיות אנו מטפלים.

החומרים הדרושים

לאילו חומרים תזדקקו.

משך הזמן הדרוש

משך הזמן לביצוע הפעילות.

הורדה

הורדת תוכנית הפעילות.

למה מיינדפולנס?

פעילות שמדגישה את התפקיד החיוני שיש למדיטציה בחיים היומיומיים.

תרגול נשימה 'חמש נשימות'

פעילות נשימה בת דקה אחת כדי להתחבר עם המודעות שלנו לרגע הנוכחי, לשמור על שלוות הרוח ולהפחית את התגובות שלנו.

סריקת הגוף

פרקטיקה של מיינדפולנס שעוזרת לנו להתחבר לתחושות הפיזיות של הגוף ופשוט לחוות את החוויה הפנימית שלנו.

עשר אצבעות של הכרת תודה

פעילות יצירתית שמדגישה את ערכה של הכרת תודה לרווחתנו, למערכות היחסים שלנו עם אחרים, ולסביבה.

עץ האני האמיתי שלי

תרגיל יצירתי שמעודד את המשתתפים לחשוב על מי שהם, מהיכן הם מגיעים ולאן הם הולכים.

על כישורי מערכות יחסים

תרגיל יצירתי שמעודד את המשתתפים לחשוב על מי שהם, מהיכן הם מגיעים ולאן הם הולכים.

קבלת החלטות אחראית

שנים-עשר פותחי שיחה שעוסקים בעשיית בחירות קונסטרוקטיביות ומכבדות תוך התחשבות ברווחתנו שלנו וברווחתם של אחרים.

על מודעות עצמית

שלושה-עשר פותחי שיחה שמעודדים מודעות עצמית כדי לעודד את המשתתפים להשמיע את רגשותיהם, תחושותיהם וחוויותיהם.

הכרת תודה יומיומית

פעילות שמעניקה למשתתפים את האפשרות להביע את ’המתנות’ היומיומיות בחייהם שאחרת אולי לא היו מודעים לקיומן.

דפוס חשיבה של טוב לב

פעילות שמדגימה את היתרונות שיש לטוב לב עבור רווחתם הן של הזוכה בטוב לב והן של המעניק.