Banner Images

Nasze ćwiczenia

Wystarczy jedynie 15 minut dziennie, żeby znacząco zmienić sposób, w jaki młoda osoba myśli, czuje i działa. Ćwiczenia z tego zestawu opierają się na nauce społeczno-emocjonalnej i służą rozwijaniu umiejętności, które młodzi ludzie powinni mieć, żeby rozpoznawać emocje i nimi zarządzać, rozwinąć w sobie troskliwość wobec innych, podejmować odpowiedzialne decyzje oraz radzić sobie z sytuacjami w sposób konstruktywny i etyczny. Warto zapoznać się z następującymi pięcioma ćwiczeniami, ponieważ dzieci, które miały możliwość wykształcenia odpowiednich umiejętności, osiągają wspaniałe rezultaty na polu nauki, tworzą zdrowe relacje i prowadzą wartościowe i szczęśliwe życie..

Legenda

Efekty ćwiczenia

Kompetencje społeczne i emocjonalne, które rozwija ćwiczenie.

Niezbędne materiały

Materiały, które będą potrzebne do wykonania ćwiczenia.

Czas trwania

Czas wymagany do przeprowadzenia ćwiczenia.

Do pobrania

Plan ćwiczenia do pobrania.

Co daje uważność

Ćwiczenie, które podkreśla kluczową rolą medytacji w codziennym życiu.

Praktyka pięciu oddechów

Jednominutowe ćwiczenie oddechowe, które pozwala świadomie podejść do chwili obecnej, opanować się i reagować mniej intensywnie.

Skan całego ciała

Ćwiczenie uważności, które pomaga dostroić się do własnych fizycznych odczuć w ciele i po prostu zauważyć wewnętrzne doświadczenia.

Dziesięć palców wdzięczności

Kreatywne ćwiczenie, które podkreśla wartość, jaką dla naszego samopoczucia mają wdzięczność i relacje z innymi osobami oraz ze środowiskiem.

Drzewo z prawdziwym obrazem „ja”

Kreatywne ćwiczenie zachęcające uczestników do zastanowienia się nad tym, kim są, skąd pochodzą i dokąd zmierzają.

Umiejętności interpersonalne

Dwanaście zdań na początek rozmowy, które pomagają w skutecznej komunikacji i konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów oraz zachęcają do nawiązywania zdrowych relacji.

Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Dwanaście zdań na początek rozmowy, które pomagają w podejmowaniu konstruktywnych i pełnych szacunku decyzji, z uwzględnieniem dobrostanu własnego i innych.

Samoświadomość

Trzynaście zdań na początek rozmowy, które wzmacniają samoświadomość, zachęcając uczestników do wypowiadania się na temat swoich emocji, uczuć i doświadczeń.

Wdzięczność każdego dnia

Ćwiczenie dające uczestnikom możliwość wypowiedzenia się na temat „darów” obecnych w ich życiu, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone.

Nastawienie pełne dobroci

Ćwiczenie, które pokazuje korzystny wpływ życzliwości na dobrostan osoby nią obdarowywanej i obdarowującej.