Banner Images

Faaliyetlerimiz Hakkında

Bir gencin düşündüğü, hissettiği ve yaptığı şekilde, 15 dakika gibi kısa bir sürede anlamlı bir fark yaratabilirsiniz. Elinizdeki kılavuzda yer alan faaliyetler toplumsal ve duygusal öğrenme social and emotional learning, SEL) üzerine kurulur ve duyguların farkına varmak ve onları yönetmek, diğer insanlara özenle ve düşünceli bir şekilde yaklaşmak, kararları sorumlulukla almak ve zor durumlarla yapıcı ve etik bir şekilde başa çıkmak için gençlerin ihtiyaç duyduğu becerileri ele alır. Öyleyse, bu 5 faaliyeti inceleyin; zira bu becerileri kazanma fırsatını elde eden çocuklar, akademik üstünlük elde eder, sağlıklı ilişkiler kurar ve daha mutlu, daha anlamlı bir yaşam sürerler.

Açıklamalar

Öğrenme Çıktıları

Ele alınan toplumsal ve duygusal yeterlilikler.

Gerekli materyaller

İhtiyaç duyacağınız materyaller.

Gereken Zaman

Faaliyetin sürdürülmesi için gereken zaman.

İndirin

Faaliyet plânını indirin.

Neden Kendindelik

Meditasyonun gündelik hayattaki çok önemli rolüne ışık tutan bir faaliyet.

Beş Nefes Uygulaması

Farkındalığımızı şimdiki ana yeniden yönlendirmek, dinginliğimizi bulmak ve tepkiselliği azaltmak için bir dakikalık nefes uygulaması.

Beden Tarama Uygulaması

Bedenin fiziksel duyumlarına yoğunlaşmak ve içsel deneyime odaklanmakta bize yardımcı olan bir kendindelik uygulaması.

Değerbilirliğin On Parmağı

İyiliğimiz, diğer insanlarla ve çevreyle ilişkilerimiz açısından değerbilirliğin önemine dikkat çeken yaratıcı bir faaliyet.

Gerçek Ben Ağacı

Katılımcıyı/katılımcıları, kim oldukları, nereden geldikleri ve nereye gittikleri üzerine düşünmeye teşvik eden yaratıcı bir uygulama.

İlişki Becerileri Hakkında

Katılımcıyı/katılımcıları kim oldukları, nereden geldikleri ve nereye gittikleri üzerine düşünmeye teşvik eden yaratıcı bir uygulama.

Sorumlulukla Karar Alma

Kişinin kendisinin ve diğer kişilerin iyiliğini gözeterek yapıcı ve saygılı seçimler yapmasını ele alan on iki sohbet başlatıcı

Öz-farkındalık Hakkında

Katılımcıyı/katılımcıları duygularını, hislerini ve deneyimlerini ifade etmek için teşvik ederek öz-farkındalığı geliştiren on üç sohbet başlatıcı

Her Gün Değerbilirlik

Katılımcıya/katılımcılara gündelik hayatlarında, aksi takdirde farkedemeyecekleri ‘armağanları’ ifade etmeleri için fırsat veren bir uygulama.

İyilik Zihniyeti

İyiliğin, hem alan hem de verenin iyiliği üzerindeki faydalarını gösteren bir faaliyet.